GSU.PL Ubezpieczenia 

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia

Stowarzyszenie

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych zostało utworzone w 2003 roku i od tamtej pory działa na terenie całego kraju. Zrzeszamy osoby ubezpieczające się oraz inne, chcące poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu wesprzeć jego działalność na rzecz społeczeństwa.

Swoimi działaniami chcemy wpłynąć na większą świadomość rynku ubezpieczeń poprzez bieżące jego opiniowanie, organizowanie i obsługę ubezpieczeń. Dla Członków Stowarzyszenia negocjowane są najkorzystniejsze programy ubezpieczeniowe w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Naszym celem jest wspieranie i budowanie świadomości społeczeństwa z zakresu praw i obowiązków wynikających z zawierania umów ubezpieczeń. Poprzez akcje informacyjne, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wpływamy na poziom wiedzy społeczeństwa z zakresu działania ubezpieczeń. Horyzont naszych działań jest wspierany przez najlepszych specjalistów z branży ubezpieczeń, co umożliwia Nam profesjonalną obsługę ubezpieczeń grupowych, zawodowych, ale także ubezpieczeń osób bezrobotnych, prowadzących działalność lub pracujących w małych firmach, którzy nie mają możliwości skorzystania z ofert grupowych. Współpracujemy z Agentami Ubezpieczeniowymi na terenie całego kraju.

Zakres naszych działań, to nie tylko opiniowanie rynku ubezpieczeń, ale przede wszystkim działania na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin. Wspieramy przedsięwzięcia służące osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań w zakresie pomocy technicznej, wsparcia szkoleniowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.

Celem działalności Stowarzyszenia jest informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń oraz o prawach i obowiązkach osób korzystających z ubezpieczeń. Jednym z celów działalności jest także opiniowanie rynku ubezpieczeń. Bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeń jest niezbędnym elementem, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz społeczeństwa. Dodatkowo podejmujemy działania
w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, a także finansowe organizacji pozarządowych. Realizację założonych celów, umożliwia Nam udział w pracach nad wprowadzaniem nowych ustaw i przepisów, a także możliwość wyrażania stanowiska i głosu na forum publiczny, czyni Nas ekspertami w swojej dziedzinie.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa to podstawowy cel działalności i nasza osobista ambicja. Chcemy, by nasi klienci, pracownicy i partnerzy mieli pewność, że powierzając nam swoje zaufanie, dokonali słusznego wyboru.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne z kraju i z zagranicy (cudzoziemcy) niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat, także pragną wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złożyła stosowną deklarację przystąpienia.PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance