GSU.PL Ubezpieczenia 

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia

Stowarzyszenie

Od 2011 roku GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych wspiera polską grupę obozów ICC poprzez współfinansowanie, a od 2012 roku całkowite finansowanie kosztów wyjazdów i uczestnictwa polskiej młodzieży niewidzącej i słabowidzącej. ICC to oferta obozów dla młodzieży słabowidzącej
i niewidomej, która umożliwia nie tylko integrację młodzieży z całej Europy, ale przede wszystkim umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku przybliżenie możliwości jakie daje IT. Obozy każdego roku odbywają się w innym państwie Europy. Ich priorytety to:

  • Praktyczne zapoznanie uczestników obozu z nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Przekazywaniu wiedzy o możliwościach podjęcia studiów przez osoby niewidome jak i słabowidzące w swoim kraju i na uczelniach zagranicznych
  • Zapoznanie uczestników z kulturą, zwyczajami i problemami dnia codziennego osoby niepełnosprawnej charakterystycznymi dla każdego kraju uczestniczącego w oboziePZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance