GSU.PL Ubezpieczenia 

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia

Stowarzyszenie

Technologie informatyczne (popularne IT), zdominowane obecnie przez interfejs graficzny, wydają się wykluczać z grona ich użytkowników osoby z dysfunkcją wzroku. Nic bardziej mylnego, dziś IT jest skutecznym narzędziem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.

W 2011 roku za sprawą niewidomego Pawła, wówczas ucznia krakowskiego Technikum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Zarząd Stowarzyszenia miał okazję zobaczyć jak w praktyce osoby niewidome wykorzystują komputer, smartfon i inne urządzenia elektroniczne w codziennym życiu. Paweł jest entuzjastą komputerów i komunikacji elektronicznej, a w szczególności komunikatorów. Właśnie dzięki komunikatorom Paweł nawiązał liczne kontakty z rówieśnikami w kraju i zagranicą. Swoje pasje i związane z nimi plany przedstawił zarządowi GSU.

Paweł jest od 2011 roku polskim koordynatorem międzynarodowego stowarzyszenia ICC z siedzibą w austriackim Linz przy Johannes Kepler University, które od początku lat 90-tych ubiegłego wieku organizuje coroczne obozy dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej z całej Europy i innych zakątków świata. Idea obozów, które każdego roku odbywają się w innym państwie, opiera się na poniższych priorytetach:

  • praktycznym zapoznawaniu uczestników obozu z nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • przekazywaniu wiedzy o możliwościach podjęcia studiów przez osoby niewidome i słabowidzące we własnym kraju jak również na uczelniach zagranicznych,
  • wzajemnym zapoznaniu się uczestników z kulturą, zwyczajami, a także problemami dnia codziennego osoby niepełnosprawnej charakterystycznymi dla każdego kraju uczestniczącego w obozie.

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych od 2011 roku wspiera polską grupę uczestników obozów ICC poprzez współfinansowanie w 2011 roku
a od 2012 roku całościowe finansowanie kosztów wyjazdu i uczestnictwa polskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

ICC 2016 w Dreźnie (Niemcy)

ICC 2015 w Zeist (Holandia)

ICC 2014 w Rydze (Łotwa)PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance