Strona Główna | Dodaj do ulubionych

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych zostało utworzone 2003 roku i od tamtej pory działamy na terenie całego kraju. Zrzeszamy osoby ubezpieczające się oraz inne, chcące poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu wesprzeć jego działalność na rzecz społeczeństwa.

Angażujemy się w różnego rodzaju działania mające na celu pomoc poszkodowanym i ich rodzinom, wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących osobom niepełnosprawnym, promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia. Oprócz tego udzielamy fundacjom, organizacjom pożytku publicznego i ośrodkom pomocy materialnej i merytorycznej w zakresie prowadzonej przez nie działalności na rzecz ludności.
Swoimi działaniami chcemy również wpłynąć na większą świadomość rynku ubezpieczeń poprzez bieżące jego opiniowanie, organizowanie i obsługę ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych a także wspieranie społeczeństwa w zakresie informowania o przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z zawierania umów ubezpieczeń, za pomocą akcji informacyjnych i rozpowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących rynku ubezpieczeń. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych znajdują się w Statucie.

Ważne dane:
KRS 0000170526; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 631-24-00-853
REGON: 278120266

Zarząd
Przewodniczący Zarządu - Witold Widenka
Członek Zarządu - Bogusław Kołodziej
Członek Zarządu - Mariusz Goetze

Dane teleadresowe:
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
44-100 Gliwice,
ul. Jana Pawła II 2

BANK PEKAO SA Oddział w Gliwicach
Kod SWIFT (BIC) dla przelewów zagranicznych: PKOPPLPW lub PKOP PL PW

Numer konta w formacie IBAN: PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX


CZŁONKOSTWO: Zamów kontakt | Oddziały GSU | Najczęœciej zadawane pytania | Pracuj z nami

SZKODY I ROSZCZENIA: Zgłoś szkodę lub roszczenie | Lista dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia | Druki świadczeń |