logo GSU Ubezpieczenia Infolinia

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.GSU.PL

 1. Informacje Ogólne.

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych (zwanym dalej: Stowarzyszenie) poprzez stronę internetową www.gsu.pl (zwanym dalej: Serwis).

 2. Administrator danych.

  Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Jana Pawła II 2, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000170526 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numer NIP 631-24-00-853 oraz numer REGON 278120266.

 3. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie, na adres wskazany w pkt.2, jak również drogą mailową pod adresem: dpo@gsu.pl.

 4. Pozyskiwanie informacji przez Serwis.
  1. serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw."ciasteczka");
  2. serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika mogą dotyczyć w szczególności danych identyfikacyjnych takich jak imię i nazwisko, jak również danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego);
  3. serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 5. Pliki cookies.
  1. serwis korzysta z plików cookies.
  2. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies wykorzystywane są w następujących celach: • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. pliki cookies sesyjne pozostają w przeglądarce Użytkownika przez okres do 36 miesięcy lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika przeglądarki.
  10. zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  11. pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  12. w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Logi serwera.
  1. informacje o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych;
  2. przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania;
   • czas wysłania odpowiedzi;
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
   • informacje o przeglądarce użytkownika;
   • informacje o adresie IP.
  3. dane te wykorzystujemy jedynie dla oceny ogólnej aktywności na stronie i skuteczności akcji marketingowych;
  4. dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem.
 7. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika
  1. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu: i. skorzystania z formularza kontaktowego – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przez formularz, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora; ii. Statystycznym i analitycznym – polegającym na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego w celu udoskonalenia produktów i usług oferowanych przez Administratora, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora.
  2. Odbiorcy danych:
   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach zgody udzielonej przez Użytkownika i w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
   3. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora, przy czym te podmioty przetwarzają powierzone dane na podstawie stosownej umowy zawartej z Administratorem.
  3. Czas przechowywania danych: Będziemy przechowywać dane osobowe podane przez Użytkownika przez okres 36 miesięcy od czasu udzielenia odpowiedzi do czasu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie/ przekazania żądanej informacji.
 8. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych:
  1. Użytkownik posiada prawo:
   1. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora;
   2. Uzyskania kopii danych;
   3. Sprostowania danych;
   4. Usunięcia danych;
   5. Ograniczenia przetwarzania;
   6. Przenoszenia danych;
   7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   8. W przypadku przetwarzania danych w oparciu zgodę – prawo co wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  2. Z powyższych uprawnień Użytkownik może skorzystać kontaktując się z Administratorem: dpo@gsu.pl
  3. użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Stowarzyszeniu danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym (Polityka ochrony danych osobowych). Administrator zapewnia stosowne środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę powierzonych mu danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zasady i środki ochrony danych są zawsze zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, .. Stowarzyszenie kontroluje wykonywanie tych środków ochrony i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami wspólnotowego oraz polskiego prawa.

 10. Linki do innych serwisów internetowych.

  Dla wygody Użytkowników w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.gsu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

 11. Aktualizacja Polityki Prywatności. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć w szczególności rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały w Serwisie, a także mailowo na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 12. Kontakt. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie do niniejszych Zasad polityki prywatności, lub w celu aktualizacji danych lub preferencji, Operator prosi o kontakt mailowy na adres dpo@gsu.pl Informacje w formie pisemnej można również kierować do: GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych ul. Jana Pawła II 2 44-100 Gliwice z dopiskiem na kopercie: www.gsu.pl


PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance