Strona Główna | Dodaj do ulubionych

W jaki sposób opłacić składkę z zagranicznego banku?


Za co ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC?


Jak ustalana jest odpowiedzialność w przypadku wypadku (kolizji) związanej z holowaniem pojazdu lub ciągnięciem przyczepy?


Co dzieje się w przypadku, gdy sprawca wypadku nie był ubezpieczony?


Jak postępować w przypadku zaginięcia polisy lub potwierdzenia opłaty składki za ubezpieczenie OC?


Na jakich warunkach jest zawierana umowa ubezpieczenia OC?


Kiedy należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?


Czy umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu?


Na jaki numer konta wpłacać składkę za wykupione ubezpieczenie?


Czy klient, posiadający kategorię "B", "D" "N" lub "E" nadaną orzeczeniem Wojskowej Komisji Uzupełnień, może przystąpić do Programu Ubezpieczeniowego GSU 2010 opartego na grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus?


Czy osoba z ubezpieczeniem Dom grupowy, mająca obywatelstwo szwedzkie, oraz przebywająca na stałe w Szwecji, może kontynuować ubezpieczenie mieszkania którego jest właścicielką w Polsce na nowej polisie. Osoba ta posiada jedynie ubezpieczenie ruchomości domowych, OC i pomoc w domu?Jeśli brakuje tutaj odpowiedzi na nurtujące Państwa pytanie proszę zadać je w poniższym formularzu:

Imię i nazwisko
Adres email
Twoje pytanie

CZŁONKOSTWO: Zamów kontakt | Oddziały GSU | Najczęœciej zadawane pytania | Pracuj z nami

SZKODY I ROSZCZENIA: Zgłoś szkodę lub roszczenie | Lista dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia | Druki świadczeń |