Strona Główna | Dodaj do ulubionych

W zakresie ochrony życia zachęcamy Państwa do zapoznania się z programami ubezpieczeniowymi, dedykowanymi dla Członków Stowarzyszenia. Programy te przeznaczone są dla osób, które oczekują szerokiej ochrony ubezpieczeniowej, zarówno dla siebie, jak i swojej najbliższej rodziny. Zapewniają wypłaty w razie nieszczęśliwych wypadków, pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, operacji, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak zgony.
  • Program GSU 2010 przygotowany we współpracy z PZU Życie SA.
  • Program Warta Ekstrabiznes Plus przygotowany we współpracy z TUnŻ Warta SA.
  • Program Hestia Razem przygotowany we współpracy z STUnŻ Ergo Hestia SA.
Dodatkowo opracowaliśmy program, który jest kierowany do osób, które chcą zabezpieczyć swoje życie na bardzo wysokie sumy, przy niskiej składce oraz minimum formalności.
  • Program Pełnia Życia przygotowany we współpracy z PZU Życie SA.


Szczegółowych informacji dotyczących ofert udzielą nasi pracownicy w Biurach Obsługi Ubezpieczeń na terenie całego kraju.

CZŁONKOSTWO: Zamów kontakt | Oddziały GSU | Najczęœciej zadawane pytania | Pracuj z nami

SZKODY I ROSZCZENIA: Zgłoś szkodę lub roszczenie | Lista dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia | Druki świadczeń |